Skip to main content
Cymraeg English
Adran 1 - Egwyddorion diogelu ac arfer effeithiol

Yn yr adran hon, gweler ymarferwyr fanylion yr egwyddorion ymarfer diogelu sy’n sail i ddeddfwriaeth, canllawiau a’r gweithdrefnau; mae’n pwysleisio bod diogelu ac amddiffyn yn gyfrifoldeb pawb ac i ddilyn ddull sy’n canolbwyntio ar y plentyn ar bob amser.

Dogfen
Adran 1a - Egwyddorion Diogelu
Dogfen
Adran 1a - Nodiadau i'r hyfforddwr
Dogfen
Adran 1b - Dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn
Dogfen
Adran 1b - Nodiadau i'r hyfforddwr
Dogfen
Adran 1c - Diffiniadau
Dogfen
Adran 1c - Nodiadau i’r hyfforddwr
Section 1 – app navigation

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 1 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 1 – Llywio’r app
Adran 1 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 1 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 1 - Gweminar
Adran 2 - Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed

O fewn yr adran hon gall ymarferwyr ddod o hyd i weithdrefnau yn esbonio beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud os oes ganddyn nhw bryderon am blentyn sy’n wynebu risg o niwed, camdriniaeth a/neu esgeulustod gan gynnwys esboniad o’r ddyletswydd statudol i hysbysu, cyfrifoldebau’r ymarferwr i hysbysu a’r dyletswydd i hysbysu am bryderon (yn cynnwys cam-drin ac esgeulustod) am ymarferydd.

Dogfen
Adran 2a -10 Egwyddor allweddol ar gyfer rheoli datgelu camdriniaeth ac esgeulustod (Taflen)
Dogfen
Adran 2a - Ffynonellau pryder
Dogfen
Adran 2a - Nodiadau i’r hyfforddwr
Dogfen
Adran 2b - Y ddyletswydd i hysbysu
Dogfen
Adran 2b - Nodiadau i’r hyfforddwr
Dogfen
Adran 2c - Gwybodaeth i’w chynnwys mewn hysbysiad (Taflen)
Dogfen
Adran 2c - Senario ymarfer (Taflen)
Dogfen
Adran 2c - Trafodaeth gychwynnol ar hysbysu
Dogfen
Adran 2c - Nodiadau i’r hyfforddwr
Adran 2 - Llywio’r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio adran 2 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 2 - Llywio’r app
Adran 2 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 2 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 2 - Gweminar
Adran 3 - Ymateb i adroddiad am blentyn sydd mewn perygl o gael ei niweidio, cam-drin a/neu ei esgeuluso

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau’n ymwneud â rolau a chyfrifoldebau ymarferydd, yn dilyn hysbysebiad gan y gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n hanfodol bod ymarferwyr yn deall yr hyn a olygir gan niwed arwyddocaol wrth asesu ac ymyrryd yn dilyn hysbysebiad am blentyn sy’n wynebu risg o gael ei niweidio, ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Dogfen
Adran 3 - Awgrymiadau ymarfer - Paratoi adroddiadau
Dogfen
Adran 3 - Awgrymiadau ymarfer - Trosi'r agenda i broses gynhadledd sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Dogfen
Adran 3a - O hysbysu i weithredu
Dogfen
Adran 3a - Nodiadau i'r hyfforddwr
Dogfen
Adran 3b- Cynhadledd amddiffyn plant
Dogfen
Adran 3b - Nodiadau i'r hyfforddwr
Adran 3 – Llywio'r app

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 3 – Llywio'r app
Adran 3 rhan 1 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 3 rhan 1 - Gweminar
Adran 3 rhan 2 - Gweminar

Mae’r webinar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 3 Plant yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 3 rhan 2 - Gweminar
​ Adran 4: Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau yn ymwneud â chynlluniau ar gyfer plentyn ar y gofrestr: cynlluniau amddiffyn, gofal a chefnogaeth. Ceir manylion ynghylch a nodau cynllun amddiffyn, gofal a chefnogaeth , cynnwys cynllun a chynllunio sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Dogfen
Adran 4 - Y Gofrestr Amddiffyn Plant
Dogfen
Adran 4 - Nodiadau i'r hyfforddwr
Adran 5: Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymateb i bryderon diogelu ynghylch y rhai hynny y mae eu gwaith, naill ai’n gyflogedig neu’n wirfoddol, yn dod â nhw i gyswllt â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg. Mae hefyd yn cynnwys unigolion sydd â chyfrifoldebau gofalu ar gyfer plant neu unigolion y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt ac y mae eu gwaith cyflogedig neu eu gwaith gwirfoddol yn dod â nhw i gysylltiad â phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Dogfen
Adran 5 - Honiadau pryderon diogelu am ymarferwyr a’r rhai mewn swyddi o ymddiriedaeth
Dogfen
Adran 5 - Awgrymiadau ymarfer
Dogfen
Adran 5 - Nodiadau i'r hyfforddwr
Section 5 – App navigation

Bydd y fideo hyn yn helpu chi i ddeall sut i lywio Adran 5 yn y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Section 5 – App navigation
Adran 5 - Gweminar

Mae’r gweminar hyn wedi ei gynllunio I helpu eich ddealltwriaeth o Adran 5 y Weithdrefnau Diogelu Cymru.

Fideo
Adran 5 - Gweminar
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.