Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Ein Bwrdd

Rydym yn ceisio dilyn arferion gorau ar gyfer llywodraethu da i fod yn ddibynadwy ac yn gyson ar sut mae ein Bwrdd yn gwneud penderfyniadau. Yma ceir gwybodaeth am waith ein Bwrdd, phryd mae cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal ac sut i ymuno â’n Bwrdd.

Sut mae ein Bwrdd yn gweithio

Gan ein bod yn cael ein hariannu'n gyhoeddus, mae angen i ni sicrhau ein bod yn dilyn rheolau pan yn gwneud penderfyniadau, cael gwerth ein arian ac yn bod yn agored ac chlir ynghylch yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Manylion y cyfarfod nesaf

Bydd y cyfarfod Bwrdd nesaf ar 26 Hydref 2023. Cysylltwch â Llinos.Bradbury@socialcare.wales am fwy o wybodaeth.

Cyfarfodydd diweddar ein Bwrdd

Cliciwch yma os hoffech ddarllen ein crynodeb o gyfarfodydd diweddar, neu i ddarganfod sut i gael copïau o bapurau cyfarfodydd ein Bwrdd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Mai 2017
Diweddariad olaf: 24 Awst 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch