Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Ein Bwrdd

Rydym yn ceisio dilyn arferion gorau ar gyfer llywodraethu da i fod yn ddibynadwy ac yn gyson ar sut mae ein Bwrdd yn gwneud penderfyniadau. Yma ceir gwybodaeth am waith ein Bwrdd a phryd mae cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal.

Manylion y cyfarfod nesaf

Dyddiad: 31 Ionawr 2020
Amser: 09:30
Lleoliad: Swyddfeydd Gofal Cymdeithasol Cymru, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW

Os hoffech fynychu cysylltwch â llinos.bradbury@gofalcymdeithasol.cymru

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd wedi'u hamserlennu ar gyfer 2020/21.

  • 30.04.20
  • 16.07.20
  • 22.10.20
  • 28.01.21
  • 29.04.21.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.