Jump to content
Adroddiadau'r gweithlu
Share

Rydym yn cynnal dau arolwg blynyddol i gael data a gwybodaeth am y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru, rydym hefyd yn cyhoeddi adroddiadau data cofrestru ar y wybodaeth a roddir i ni gan ymgeiswyr a phersonau cofrestredig.

Adroddiadau Cynllunio Gweithlu Gweithiwr Cymdeithasol

Mae Cynllunio Gweithlu Gweithiwr Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am nifer o weithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn awdurdodau lleol a'r gweithlu amcanol dros y tair blynedd nesaf.

Adroddiadau Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Mae'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am weithlu darparwyr gofal allanol a gomisiynwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.

Adroddiadau data cofrestru 2021

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiadau data ar y wybodaeth a roddir i ni gan ymgeiswyr a phersonau cofrestredig.

Ar gael ar ein gwefan mae'r adroddiadau am y pedair blynedd diwethaf, os ydych am weld adroddiadau data cofrestru hŷn cysylltwch â ni.

Adroddiadau data cofrestru 2020

Adroddiadau data cofrestru 2019

Adroddiadau data cofrestru 2018

Adroddiadau data cofrestru 2017

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.