Jump to content
Codi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol

Gall cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd sydd am godi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol wneud hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl gennym ar ôl i bryder gael ei godi, gwelwch sut rydym yn delio â phryderon.

Cyhoeddwyd gyntaf: 15 Gorffennaf 2022
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (34.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch