Jump to content
Codi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol
Share

Gall cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd sydd am godi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol wneud hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl gennym ar ôl i bryder gael ei godi, gwelwch sut rydym yn delio â phryderon.

Cyhoeddwyd gyntaf: 15 Gorffennaf 2022
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (21.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch