Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Gall cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd sydd am godi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol wneud hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl gennym ar ôl i bryder gael ei godi, gwelwch sut rydym yn delio â phryderon.


* Mae angen y maes hwn

Manylion y person cofrestredig y mae gennych bryder amdano

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn

Rydym yn eich cynghori i godi eich pryder gyda chyflogwr yr person cofrestredig. Os nad ydych yn hapus â'u hymateb gallwch anfon eich pryder atom.

* Mae angen y maes hwn

Eich manylion cyswllt

Bydd aelod o'n tîm Addasrwydd i Ymarfer yn cysylltu â chi i drafod eich pryder:

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich e-bost. Bydd aelod o'r Tîm Addasrwydd i Ymarfer yn ymateb o fewn pum diwrnod gwaith