Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Fideos canllaw cofrestru

Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

Beth yw cofrestru a sut allwch chi gofrestru?

Mae cofrestru gyda ni yn golygu eich bod yn rhan o weithlu proffesiynol a gallwch ddangos bod gennych sgiliau a gwybodaeth sy’n hanfodol i ddarparu gofal a chymorth da i bobl Cymru.

Dyma fideo canllaw cyflym gyda gwybodaeth hanfodol am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Darganfyddwch fwy am pam rydym yn cofrestru.

Gwneud cais i gofrestru

I gofrestru mae angen i chi wneud cais ar ein system GCCar-lein.

Dyma fideo canllaw cyflym i ddangos i chi sut i wneud cais i gofrestru, gydag awgrymiadau i’ch helpu drwy bob cam o’r broses ar-lein.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Darganfyddwch fwy am sut i wneud cais.

Mae gennym hefyd bosteri a thaflenni y gallwch eu llwytho i lawr i helpu i rannu gwybodaeth am gofrestru.

Nawr eich bod wedi cofrestru, beth sydd angen i chi ei wybod?

Nawr eich bod wedi cofrestru

Drwy gael eich cofrestru rydych wedi dangos bod gennych y gwerthoedd, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir. Bydd angen i chi ddiweddaru eich cofrestriad a gallwch gymryd rhan y buddion o fod yn weithiwr proffesiynol cofrestredig.

Dyma fideo canllaw cyflym am eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Cynnal eich cofrestriad

Mae’n bwysig eich bod yn diweddaru eich manylion cofrestru, talu’ch ffioedd a chofnodi eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dyma fideo canllaw cyflym am sut i ddiweddaru eich cofrestriad gan ddefnyddion eich cyfrif GCCar-lein.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Darganfyddwch fwy am eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig, eich ffiodd, adnewyddu ar ofynion DDP.

Mae gennym hefyd bosteri a thaflenni y gallwch eu llwytho i lawr i helpu i rannu gwybodaeth am gofrestru.

Gwybodaeth i gyflogwyr a chymeradwywyr

Helpu eich staff i gofrestru

Y dyddiad gorfodol ar gyfer cofrestru gweithwyr cartrefi oedolion yw Hydref 2022. Mae’n ofyniad cyfreithiol i bob gweithiwr gofrestru erbyn y dyddiad hwn. Gallwn gynnal neu eich helpu i gynnal digwyddiadau grŵp o’r enw cymorthfeydd cofrestru, lle gall eich staff wneud cais i gofrestru ar GCCar-lein.

Dyma fideo canllaw cyflym am sut i redeg eich cymorthfeydd eich hun neu i baratoi ar gyfer unrhyw gymorthfeydd sy’n cael eu rhedeg gennym ni.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Cyfrifoldebau cyflogwyr

Er mwyn gallu cofrestru pobl mae angen i ni weithio gyda chyflogwyr i wirio a chasglu gwybodaeth i sicrhau mai dim ond y rhai sy’n addas i ymarfer sydd ar y Gofrestr.

Dyma fideo canllaw cyflym i gyflogwyr i ddeall sut i reoli unrhyw geisiadau a wnawn a’r camau y mae angen i chi eu cymryd.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Darganfyddwch fwy am gyfrifoldebau cyflogwyr a SAU.

Mae gennym hefyd bosteri a thaflenni y gallwch eu llwytho i lawr i helpu i rannu gwybodaeth am gofrestru.

Astudiaethau achos

Mae’n amser i gofrestru ar gyfer llawer o bobl, i helpu rydym wedi creu fideos astudiaethau achos sy’n dangos beth sydd gan bobl go iawn sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol i’w ddweud am gofrestru efo ni.

Dyma fideo canllaw cyflym am brofiad Cartref Gofal Highfield o gofrestru.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Dyma fideo canllaw cyflym am brofiad Hengoed Care o gofrestru.

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Adnoddau ychwanegol

Am fwy o wybodaeth, mae'r posteri/taflenni isod ar gael i lawrlwytho a’u defnyddio yn eich gweithle: