Jump to content
Fideos canllaw cofrestru

Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

Beth yw cofrestru a sut allwch chi gofrestru?

Mae cofrestru gyda ni yn golygu eich bod yn rhan o weithlu proffesiynol a gallwch ddangos bod gennych sgiliau a gwybodaeth sy’n hanfodol i ddarparu gofal a chymorth da i bobl Cymru.

Dyma fideo canllaw cyflym gyda gwybodaeth hanfodol am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Darganfyddwch fwy am pam rydym yn cofrestru.

Gwneud cais i gofrestru

I gofrestru mae angen i chi wneud cais ar ein system GCCar-lein.

Dyma fideo canllaw cyflym i ddangos i chi sut i wneud cais i gofrestru, gydag awgrymiadau i’ch helpu drwy bob cam o’r broses ar-lein.

Darganfyddwch fwy am sut i wneud cais.

I ddod o hyd i fwy o fideos cam wrth gam am sut i gwblhau eich cais i gofrestru ewch i’n rhestr chware cofrestru ar ein sianel YouTube.

Nawr eich bod wedi cofrestru, beth sydd angen i chi ei wybod?

Nawr eich bod wedi cofrestru

Drwy gael eich cofrestru rydych wedi dangos bod gennych y gwerthoedd, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir. Bydd angen i chi ddiweddaru eich cofrestriad a gallwch gymryd rhan y buddion o fod yn weithiwr proffesiynol cofrestredig.

Dyma fideo canllaw cyflym am eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig.

Cynnal eich cofrestriad

Mae’n bwysig eich bod yn diweddaru eich manylion cofrestru, talu’ch ffioedd a chofnodi eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Dyma fideo canllaw cyflym am sut i ddiweddaru eich cofrestriad gan ddefnyddion eich cyfrif GCCar-lein.

Gwybodaeth i gyflogwyr a chymeradwywyr

Cyfrifoldebau cyflogwyr

Er mwyn gallu cofrestru pobl mae angen i ni weithio gyda chyflogwyr i wirio a chasglu gwybodaeth i sicrhau mai dim ond y rhai sy’n addas i ymarfer sydd ar y Gofrestr.

Dyma fideo canllaw cyflym i gyflogwyr i ddeall sut i reoli unrhyw geisiadau a wnawn a’r camau y mae angen i chi eu cymryd.

Darganfyddwch fwy am gyfrifoldebau cyflogwyr a SAU.

Gelwir un o'r llwybrau i gofrestru yn asesiad gan gyflogwr. Gofynnwn i gyflogwyr gadarnhau addasrwydd ymgeisyddwrth eu hasesu yn erbyn rhestr o gymwyseddau.

Dyma fideo canllaw cyflym i helpu cyflogwyr i ddeall sut i reoli ceisiadau asesu gan cyflogwyr yn eu cyfrif GCCarlein.

Dysgwch fwy am y broses asesiad gan gyflogwr.

Astudiaethau achos

Mae’n amser i gofrestru ar gyfer llawer o bobl, i helpu rydym wedi creu fideos astudiaethau achos sy’n dangos beth sydd gan bobl go iawn sy’n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol i’w ddweud am gofrestru efo ni.

Dyma fideo canllaw cyflym am brofiad Cartref Gofal Highfield o gofrestru.

Dyma fideo canllaw cyflym am brofiad Hengoed Care o gofrestru.

Adnoddau ychwanegol

I ddod o hyd i fwy o fideos cam wrth gam am sut i gwblhau eich cais i gofrestru ewch i’n rhestr chware cofrestru ar ein sianel YouTube.

Cynnwys cysylltiedig

Cyhoeddwyd gyntaf: 30 Mawrth 2022
Diweddariad olaf: 3 Hydref 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (65.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch