Jump to content
Cwestiynau cyffredin gan gyflogwyr a llofnodwyr

Cwestiynau y mae cyflogwyr a llofnodwyr yn gofyn yn aml:

Beth sy'n digwydd os yw fy ngweithiwr yn dweud nad oedd unrhyw lofnodwr wedi'u rhestru i ddewis ohonynt ar gyfer cymeradwyaeth?

Beth ddylwn ei wneud os ydw i'n derbyn ceisiadau cyflogwyr am bobl nad ydynt yn cael eu cyflogi yn ein sefydliad bellach?

Beth sy'n digwydd os nad oes gan un o'n gweithwyr DBS neu os nad yw eu dyddiad DBS o fewn y tair blynedd ddiwethaf?

Sut ydw i'n gwybod a yw cais/adnewyddiad fy ngweithiwr wedi bod yn llwyddiannus neu ble yn y broses y mae wedi cyrraedd?

Beth ddylwn ei wneud os ydych wedi dechrau tynnu un o'm gweithwyr sy'n dal yn cael ei gyflogi gennym o’r Gofrestr?

Sut i fod yn llofnodwr?

Faint o gyfrifon GCCarlein ddylwn i gael?

Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Chwefror 2024
Diweddariad olaf: 16 Chwefror 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (40.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch