Jump to content
Wythnos Gwaith Cymdeithasol

Cynhelir Wythnos Gwaith Cymdeithasol o ddydd Llun 17 Mawrth i ddydd Gwener 21 Mawrth. Mae'n dod â phobl at ei gilydd i ddathlu gwaith cymdeithasol.

Yn ystod yr wythnos, byddwn ni'n cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar gydweithio, cydgynhyrchu, llesiant a meysydd gwella ymarfer.

Ac ar ddydd Mawrth 19 Mawrth byddwn ni'n dathlu Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd trwy rannu negeseuon fideo ysbrydoledig gan arweinwyr gwaith cymdeithasol.

I bwy mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol?

Mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

  • gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio a'r rhai sy'n dymuno dychwelyd i'r proffesiwn
  • gweithwyr cymdeithasol, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio a’r rhai sydd am ddychwelyd i'r proffesiwn
  • myfyrwyr gwaith cymdetihasol ac addysgwyr
  • pobl sydd â phrofiad o waith cymdeithasol
  • cyflogwyr gweithwyr cymdeithasol
  • gweithlu gofal cymdeithasol ehangach
  • swyddogion llywodraeth a pholisi
  • gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cymru a sefydliadau partner.

Digwyddiadau

Byddwn ni'n rhoi manylion ein digwyddiadau ar y dudalen we yma yn gynnar yn 2025.

Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Mehefin 2024
Diweddariad olaf: 11 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (33.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch