Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Rheolau a chanllawiau gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Rheolau a chanllawiau gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Rheolau gorchymyn dros dro

Rheolau panel apeliadau cofrestru

Rheolau panel gwrandawiadau

Mae’r rheolau hyn yn esbonio sut dylai paneli edrych, ac am ba hyd y penodir aelodau.

Mae gennym gofrestr o fuddiannau aelodau ein panel a byddwn yn ei hadolygu bob blwyddyn.

Datganiad o fuddiannau aelodau’r panel

Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Gorffennaf 2023
Diweddariad olaf: 26 Gorffennaf 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (35.7 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch