Jump to content
Dulliau Cadarnhaol: lleihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol

Mae’r adnodd dysgu yma a’r bwriad o ddarparu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio dulliau positif a rhagweithiol i leihau’r defnydd o ymarferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol.

Er ei fod wedi'i fwriadu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol, mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer:

 • pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u teuluoedd
 • rheolwyr
 • cyflogwyr
 • llunwyr polisïau
 • comisiynwyr
 • y rhai sydd mewn addysg
 • eraill sy'n gweithio yn y gymuned, gan gynnwys gofal sylfaenol a’r gwasanaethau brys.

Mae'r adnodd yn cefnogi arfer gorau gan ddefnyddio enghreifftiau a senarios. Gellir ei ddefnyddio:

 • wrth oruchwylio ac arfarnu
 • fel rhan o raglenni sefydlu
 • fel sesiynau hyfforddi
 • i oleuo polisi a phrotocolau
 • fel rhan o archwilio a sicrhau ansawdd
 • fel sail i gomisiynu.

Mae'r adnodd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda'r sector gofal cymdeithasol. Mae wedi’i adolygu gyda’r sector gofal cymdeithasol yn unol â Fframwaith ar gyfer Lleihau Arferion Cyfyngol Llywodraeth Cymru.

Mae wedi'i strwythuro ar sail gwerthoedd ac egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Ionawr 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch