Jump to content
Rhaglen gwybodaeth a hyfforddiant y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyma restr o ddyddiadau sydd i ddod ar gyfer digwyddiadau blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r Digwyddiadau i rheolwyr ar gyfer rheolwyr, dirprwyon ac arweinwyr tîm.

Mae'r Digwyddiadau i ymarferwyr i unrhyw un nad yw mewn rôl arwain neu reoli.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn agor unwaith y bydd y digwyddiad wedi'i gytuno. Daliwch ati i wirio'r dudalen hon am ragor o wybodaeth neu ddigwyddiadau newydd.

Nid yw'r rhaglen hon wedi ei gytuno yn llwyr a gall newid oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch ebost at eycc@gofalcymdeithasol.cymru.

Digwyddiadau i rheolwyr

2023

Mai

Mehefin

 • 28 Mehefin: Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn yr ystafell chwarau - Mark Brown. Mae'r digwyddiad yma ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr.
 • Lansio adnoddau newydd i gefnogi fframwaith sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Rydym yn cynnal tair sesiwn ar Zoom:
  • Dydd Llun, 19 Mehefin, 10am i 11am
  • Dydd Mawrth, 20 Mehefin, 2pm i 3pm
  • Dydd Mercher, 21 Mehefin, 5pm i 6pm.

Bydd cofrestru'n agor yn fuan.

Gorffennaf

 • 26 Gorffennaf: Llesiant i rheolwyr – Kate Newman.

Awst

 • 30 Awst: Chwarae awyr agored - Clybiau Plant Cymru.

Medi

 • 27 Medi: Addysg â gofal plentyndod cynnar, rhan un - Natalie Macdonald.

Hydref

 • 18 Hydref: Addysg â gofal plentyndod cynnar, rhan dau – Natalie Macdonald
 • Sesiwn dysgu a datblygu rheolwyr ac arweinwyr (dyddiad i'w gadarnhau).

Tachwedd

 • Gŵyl dysgu gydol oes. Mae'r digwyddiad yma ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr. (mwy o fanylion i ddilyn).

Rhagfyr

 • 20 Rhagfyr: Hunan-asesiad - Sam Maitland-Price.


2024

Ionawr

 • 16 Ionawr: Archwilio manteision cymryd risg mewn chwarae plant - Martin King-Sheard.

Chwefror

 • 28 Chwefror: Cymhwysterau - Gemma Thain.

Mawrth

 • 27 Mawrth: BSL yn y blynyddoedd cynnar.

Digwyddiadau i ymarferwyr

2023

Mai

Mehefin

 • 28 Mehefin: Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn yr ystafell chwarau - Mark Brown. Mae'r digwyddiad yma ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr.

Gorffennaf

 • 19 Gorffennaf: Llesiant i ymarferwr - Kate Newman.

Awst

 • 23 Awst: Chwarae awyr agored, Clybiau Plant Cymru.

Medi

 • 20 Medi: Theori datblygiad plentyndod.

Hydref

 • Lleferydd ac Iaith (mwy o fanylion i ddilyn).

Tachwedd

 • Gŵyl dysgu gydol oes. Mae'r digwyddiad yma ar gyfer rheolwyr ac ymarferwyr. (mwy o fanylion i ddilyn).

Rhagfyr

 • 13 Rhagfyr: Hawliau plant.
2024

Ionawr

 • 24 Ionawr: Theori lefel uwch o ddatblygiad plentyndod (i'w gadarnhau).

Chwefror

 • 21 Chwefror: Lleferydd ac iaith (i'w gadarnhau).

Mawrth

 • 20 Mawrth: BSL yn y blynyddoedd cynnar (mwy o fanylion i ddilyn).
Cyhoeddwyd gyntaf: 22 Mai 2023
Diweddariad olaf: 26 Mai 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (38.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch