Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd cofrestru. Manylion am sut i dalu a faint fydd ffioedd yn codi nesaf a phryd y bydd hynny’n digwydd.

Beth yw ffioedd

Mae’n rhaid i chi dalu ffi i wneud cais i gofrestru, a bydd angen i chi dalu ffi flynyddol bob blwyddyn a ffi adnewyddu bob tair blynedd wrth adnewyddu eich cofrestriad

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich ffioedd yn ddyledus, faint sydd angen i chi ei dalu a phryd y bydd angen i chi dalu yn eich cyfrif GCCarlein.

Nid ydym yn ad-dalu ffioedd:

 • os yw ceisiadau’n anghyflawn
 • os yw’r cais i gofrestru wedi’i wrthod
 • os ydych yn penderfynu gadael y Gofrestr

Ffioedd presennol

 • Gweithwyr cymdeithasol (wedi cymhwyso yn y DU) – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu – £70
 • Gweithwyr cymdeithasol (wedi cymhwyso’r tu allan i’r DU) – bydd angen iddynt dalu £350 i wirio eu cymhwyster os nad oes ganddynt lythyr gwirio
 • Gweithwyr cymdeithasol sy’n dychwelyd i ymarfer – bydd angen iddynt dalu £200 ychwanegol a’r ffi gwneud cais o £70
 • Rheolwyr gofal cymdeithasol – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu – £70
 • Gweithwyr gofal cymdeithasol – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu – £25
 • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol – ffi gwneud cais a ffi blynyddol - £15.

Ffioedd o fis Ebrill 2021

Bydd rhai ffioedd cofrestru yn cynyddu o Ebrill 2021, bydd ffioedd eraill yn aros yr un fath.

 • Gweithwyr cymdeithasol (wedi cymhwyso yn y DU) – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu 2021/22: £80
 • Gweithwyr cymdeithasol (wedi cymhwyso’r tu allan i’r DU) – ffi gwneud cais 2021/22: £350 (a ffi ychwanegol o £200 am brawf doniau os yw’r ymgeisydd yn gofyn am un)
 • Rheolwyr gofal cymdeithasol – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu - 2021/22: £80
 • Gweithwyr gofal cymdeithasol – ffioedd gwneud cais, blynyddol ac adnewyddu - 2021/22: £30.

Sut i dalu

Debyd Uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd hawsaf a mwyaf diogel o dalu’ch ffioedd, a gallwch ei drefnu trwy eich cyfrif GCCarlein.

Os ydych yn newid eich cyfrif banc, bydd angen i chi sefydlu cyfarwyddyd trosglwyddo gyda’ch banc neu drefnu Debyd Uniongyrchol newydd gyda ni.

Mae Debydau Uniongyrchol yn cael eu diogelu gan y Warant Debyd Uniongyrchol. Unwaith y mae’r Debyd Uniongyrchol wedi’i sefydlu yn eich cyfrif, gallwn ofyn am ffioedd blynyddol a ffioedd adnewyddu yn uniongyrchol gan eich banc. Os ydych yn gadael y Gofrestr bydd y Debyd Uniongyrchol yn cael ei gau’n awtomatig. 

Cerdyn credyd neu ddebyd

Gallwch dalu â cherdyn credyd neu gerdyn debyd trwy eich cyfrif GCCarlein.

Hawlio treth yn ôl

Os ydych yn talu treth yn y DU, gallwch hawlio rhyddhad treth os oes rhaid i chi dalu am ffioedd cofrestru neu bethau eraill y mae angen i chi eu prynu ar gyfer eich gwaith, fel gwisgoedd a chostau teithio ar gyfer y pedair blynedd diwethaf.

Icon dogfen
Dogfen
Rhyddhad treth ar ffioedd a thanysgrifiadau proffesiynol

Talu heb gyfrif banc yn y DU

Gallwch drosglwyddo arian yn uniongyrchol o’ch cyfrif y tu allan i’r DU trwy ddefnyddio system SWIFT.

Bydd angen y manylion canlynol ar eich banc:

 • Rhif IBAN: IBANGB61BARC20182740923893   
 • Cod adnabod y banc: BARCGB22

Dylech sicrhau bod eich banc yn defnyddio’ch enw llawn a’ch dyddiad geni fel y cyfeirnod ar gyfer y taliad. Bydd hyn yn ein helpu i weld pwy sydd wedi gwneud y taliad.

Mae’n rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd a godir gan y banc am wneud taliad SWIFT.

Gall eich banc godi tâl arnoch am gostau SWIFT. Dylech sicrhau bod y tâl hwn wedi’i dalu ac nad yw’n cael ei ddidynnu o’ch ffi gofrestru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.