Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Defnyddiwch y manylion cyswllt sydd fwyaf perthnasol i'ch ymholiad.

Cofrestru:

0300 303 3444 (opsiwn 1)

ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Nid ydym yn derbyn taliadau ffioedd dros y ffôn ar hyn o bryd. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy GCCarlein, naill ai gyda cherdyn credyd neu ddebyd, neu trwy sefydlu Debyd Uniongyrchol. Os ydych chi'n cael anhawster cyrchu'ch cyfrif, cysylltwch â ni fel y gallwn gynorthwyo.

Addasrwydd i ymarfer:

0300 303 3444 (opsiwn 2)

aiy@gofalcymdeithasol.cymru

Os oes gennych bryder ynghylch gweithiwr gofal cymdeithasol, defnyddiwch y ffurflen codi pryder ar-lein.

Cyllid myfyrwyr:

0300 303 3444 (opsiwn 3)

ariannumyfyrwyragrantiau@gofalcymdeithasol.cymru

Unrhyw ymholiadau eraill:

0300 303 3444 (opsiwn 4)

gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Sylwch fod ein llinell ffôn ganolog, 0300 303 3444, ar agor ar hyn o bryd rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ein swyddfeydd

Swyddfa Caerdydd

Gofal Cymdeithasol Cymru, Tŷ South Gate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW.

Gweld map
Swyddfa Llanelwy

Gofal Cymdeithasol Cymru, Uned 19, Parc Busnes Llanelwy, Parc Glascoed, Llanelwy, LL17 0LJ.

Gweld map