Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Strategaeth gweithlu

Mae ein gwaith wedi cael ei gynllunio i ddarparu gweithlu medrus o ansawdd uchel i Gymru, sydd yn ddigonol i gwrdd â’i ofynion.

Cynnwys y dudalen

Datblygu’r gweithlu

Rydym wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddatblygu strategaeth gweithlu gyntaf erioed ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all ddiwallu anghenion pobl yng Nghymru yn y dyfodol. Mae hon wedi'i lansio erbyn hyn.

Datblygwyd y strategaeth yn sgil ymgynghoriad helaeth i gasglu ystod eang o farnau a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a'u cyfraniadau.

Rhwng Hydref 2020 a Mawrth 2021, mewn partneriaeth ag Iechyd Addysg a Gwella Cymru, gwnaethom ddatblygu a chyflawni Cynllun Gaeaf a oedd yn cyd-fynd a strategaeth y gweithlu ac mae crynodeb o'r cyflawniadau wedi'u cynnwys isod.

Os hoffech gael copi o adroddiad llawn cynllun y gaeaf cysylltwch â jon.day@gofalcymdeithasol.cymru.

Rydym wedi datblygu cynllun cyflawni i gefnogi uchelgais strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ac mae crynodeb o'r camau yr ydym yn eu cymryd yn 2021/2022 yn erbyn pob un o'r themâu yn y strategaeth i'w weld isod.

Os hoffech gael copi o gynllun cyflawni 2021/2022, cysylltwch â jon.day@gofalcymdeithasol.cymru