Gwybodaeth am adael y Gofrestr. Mae'n cynnwys cofrestriad yn darfod, dileu ar gais a gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl o'u cwrs. Gall person cofrestredig ofyn i ni ddileu ei enw oddi ar y Gofrestr unrhyw bryd.

Dileu drwy gytundeb - cais i ddileu

Os nad ydych yn bwriadu ymarfer yng Nghymru mwyach, dylech ofyn i ni ddileu eich enw oddi ar y Gofrestr.

Gallwch ofyn i ni ddileu eich enw trwy fewngofnodi i eich cyfrif GCCarlein a chlicio ar 'Fy Nghofrestriad neu Adnewyddiad' a dewis 'dileu’.

Os ydych yn bwriadu ymarfer yn y DU y tu allan i Gymru bydd angen i chi gofrestru gyda'r canlynol:

Dileu drwy gytundeb – Addasrwydd i ymarfer

I gael gwybodaeth am ddileu drwy gytundeb gweler Addasrwydd i ymarfer

Cofrestriad yn darfod

Mae'n rhaid i chi gwblhau'r cais i adnewyddu o leiaf 21 diwrnod cyn eich dyddiad adnewyddu. Os na fyddwch yn gwneud hynny, byddwn yn anfon rhybudd atoch o fwriad i ddileu eich enw oddi ar y gofrestr. Bydd yn cael ei anfon at eich cyflogwr hysbys diwethaf hefyd. Allwn ni ddim gwarantu y byddwn yn prosesu ceisiadau i adnewyddu mewn llai na 21 diwrnod. Oni bai bod eich cofrestriad yn cael ei adnewyddu, bydd yn darfod un diwrnod ar ôl eich dyddiad adnewyddu.

Mae darfod yn golygu y bydd enw person yn cael ei ddileu oddi ar y gofrestr. Ni all y person ymarfer yn gyfreithlon yng Nghymru gan nad yw wedi'i gofrestru mwyach.

Os yw eich cofrestriad wedi darfod a bod angen i chi ddychwelyd i'r gofrestr bydd angen i chi:

  • gyflwyno cais newydd i gofrestru
  • bodloni'r holl ofynion
  • darparu eich cofnod hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL).

Myfyrwyr cofrestredig sy'n tynnu'n ôl o'u cwrs

Os ydych chi'n fyfyriwr neu fyfyrwraig, bydd eich prifysgol yn dweud wrthym os byddwch yn tynnu'n ôl o gwrs. Wedyn byddwn yn dechrau'r broses i ddileu eich enw oddi ar y gofrestr. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y broses hon wedi'i chwblhau.