Jump to content
Hafan

Dechrau chwilio am weithwyr sy’n darparu gofal a chymorth rhagorol drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r enwebiadau nawr ar agor ar gyfer gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg 2024.

Dysgwch mwy
Ein gweledigaeth

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr

Penodi Lisa Trigg yn Gyfarwyddwr Trawsnewid a Datblygu'r Gweithlu

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod Lisa Trigg wedi’i phenodi yn Gyfarwyddwr Trawsnewid a Datblygu’r Gweithlu. Ar hyn o bryd mae Lisa yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil, Data ac Arloesi.

Darllen mwy

Dolenni defnyddiol

Beth sy'n newydd

21 Mehefin 2024 Gan Gofal Cymdeithasol Cymru
Gweld holl newyddion
Digwyddiad diweddaraf

Sioe teithiol cymorth i gyflogwyr

11 Gorffennaf 2024 Canolfan Fusnes yr Orbit, Merthyr Tudful
Gweld holl ddigwyddiadau