Jump to content
Hafan
Ein gweledigaeth

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr

Wyth o brosiectau a 10 o weithwyr neu dimau gofal wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau gofal nodedig

Mae’r gwobrau – sy’n cael eu trefnu gan Ofal Cymdeithasol Cymru a’u noddi gan Hugh James, cwmni cyfreithiol sydd ymhlith y 100 uchaf yn y DU – yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu ymarfer rhagorol ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Darllenwch yr erthygl llawn

Dolenni defnyddiol

Beth sy'n newydd

18 Ebrill 2024 Gan Gofal Cymdeithasol Cymru
Gweld holl newyddion