Jump to content
Delio â phryderon
 • Sut rydym yn delio â phryderon

  Dysgwch sut rydyn ni’n delio â phryderon sy’n cael eu codi am bobl cofrestredig a beth i’w ddisgwyl gennym ni os bydd pryder yn cael ei godi.

  • Delio â phryderon
 • Codi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol

  Ffurflen ar-lein ar gyfer cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd sydd am godi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol.

  • Delio â phryderon
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Delio â phryderon
 • Gwrandawiadau

  Rydym yn ymchwilio i gwynion a wneir yn erbyn unigolion cofrestredig. Efallai y byddwn yn eu cyfeirio at banel i benderfynu a ddylent aros ar y Gofrestr. Dysgwch fwy am y broses gwrandawiadau.

  • Delio â phryderon
 • Help a chyngor

  Help a chyngor i bobl sydd yn mynd trwy achosion addasrwydd i ymarfer, grandawiad, neu sydd wedi codi pryder.

  • Delio â phryderon
 • Bod yn dyst i Ofal Cymdeithasol Cymru mewn gwrandawiad

  Bod yn dyst i Ofal Cymdeithasol Cymru mewn gwrandawiad

  • Delio â phryderon
 • Rheolau a chanllawiau gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

  Mae'r rheolau hyn yn egluro’r broses y mae’n rhaid i ni ei ddilyn cyn, yn ystod ac ar ôl gwrandawiad panel addasrwydd i ymarfer, a sut y dylid cynnal gwrandawiad.

  • Delio â phryderon