Jump to content
Delio â phryderon
 • Sut rydym yn delio â phryderon

  Darganfyddwch sut rydym yn delio â phryderon a godwyd am bersonau cofrestredig a beth i'w ddisgwyl gennym os bydd pryder yn cael ei godi.

  • Delio â phryderon
 • Sut i godi pryder

  Gall unrhyw un godi pryder gyda ni, cyn belled â'u bod yn rhoi'r manylion sydd eu hangen arnom i'w ystyried ymhellach.

  • Delio â phryderon
 • Codi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol

  Ffurflen ar-lein ar gyfer cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o'r cyhoedd sydd am godi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol.

  • Delio â phryderon
 • Codau Ymarfer a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau a'r hyn y dylech chi, os ydych chi'n derbyn gofal a chymorth, ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Delio â phryderon
 • Gwrandawiadau

  Rydym yn ymchwilio i gwynion a wneir yn erbyn unigolion cofrestredig. Efallai y byddwn yn eu cyfeirio at banel i benderfynu a ddylent aros ar y Gofrestr. Dysgwch fwy am y broses gwrandawiadau.

  • Delio â phryderon
 • Help a chyngor

  Help a chyngor i bobl sydd yn mynd trwy achosion addasrwydd i ymarfer, grandawiad, neu sydd wedi codi pryder.

  • Delio â phryderon