Jump to content
Diweddariadau cymwysterau ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr
Share

Diweddariadau, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi rheolwyr a chyflogwyr i ddeall y newidiadau i gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae, dysgu a datblygu.

Newidiadau i sut mae cymwysterau yn cael eu hasesu

Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i sut mae gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae, dysgu a datblygu yn cael eu hasesu o ganlyniad i Covid-19. Rydym wedi cynnal sesiynnau ar lein i gefnogi rheolwyr, cyflogwyr a dysgwyr i ddeall y newidiadau a sut mae’r rhain yn effeithio nhw.

Adnoddau

Gall yr adnoddau canlynol gael eu defnyddio gan y rhai nad oeddent yn gallu mynychu'r sesiynau neu gan y rhai a oedd yn dymuno rhannu'r wybodaeth.

Mae’r cyflwyniad a’r nodiadau yn rhoi gwybodaeth fanwl ar y newidiadau, sut i ddefnyddio tystion arbennigol a sut i gefnogi’r broses. Mae cyflwyniadau wedi'u recordio a bydd y fideos ar gael yn fuan.

Cefnogi lleoliadau gwaith

Rydym wedi cynnal sesiynnau ar lein i gyflwyno’r canllaw lleoliad gwaith newydd i gyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr. Mae’r sesiynnau hefyd yn dangos pwysigrwydd lleoliadau gwaith a sut gellir eu defnyddio.

Adnoddau

Mae’n bosib defnyddio’r adnoddau yma gan y rhai doedd ddim yn gallu mynychu’r sesiynnau neu i rannu gwybodaeth gydag eraill.

Mae’r cyflwyniad i’r canllaw lleoliadau gwaith yn cynnwys rhestr wirio a thempledi sy’n gallu cael eu defnyddio i gefnogi lleoliadau gwaith. Recordiwyd y cyflwyniad a bydd y fideo ar gael yn fuan.

Cymwysterau newydd Lefel 4 a Lefel 5

Ym mis Medi 2020 roedd cymwysterau newydd Lefel 4 a Lefel 5 mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae, dysgu a datblygu ar gael. Rydym wedi cynnal sesiynnau ar lein i roi gwybodaeth ar eu strwythur, maint, asesiad a chynwys y cymwysterau newydd ynghyd a phwy ddylai eu cwblhau.

Adnoddau

Gall yr adnoddau canlynol gael eu defnyddio gan y rhai nad oeddent yn gallu mynychu'r sesiynau neu gan y rhai a oedd yn dymuno rhannu'r wybodaeth. Mae cyflwyniadau wedi'u recordio a bydd y fideos ar gael yn fuan.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig