Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Diweddariadau cymwysterau a safonau ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr

Diweddariadau, gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr ar gymwysterau a safonau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae, dysgu a datblygu.

Newidiadau asesu cymwysterau Craidd Lefel 2

Yn dilyn adborth gan y sector, mae newidiadau wedi'u gwneud i asesiadau'r cymwysterau canlynol:

  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Mae’r newidiadau i’w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Newidiadau asesu cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3

Mae newidiadau hefyd wedi’u gwneud i gymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Cewch fwy o wyboaeth ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Safle Fframwaith sefydlu Cymru gyfan yn cau ar 31 Hydref

Bydd gwefan y safle gweithlyfrau digidol ar gyfer y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan (FfSCG) ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, a elwid y ‘Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd’ gynt yn cau 31 Hydref.

Beth mae hyn yn ei olygu

Os oes gennych chi gyfrif ar y safle yn barod, o nawr hyd at 31 Hydref gallwch lawrlwytho a chadw unrhyw weithlyfrau sydd wedi’u cwblhau'n llawn a’u cymeradwyo, er mwyn eu defnyddio yn y dyfodol.

Ni fydd gennych chi fynediad i’ch cyfrif ar ôl 31 Hydref.

Pam fod hyn yn newid?

Rydyn ni’n cau’r safle fis Hydref gan nad ydy gweithwyr gofal cymdeithasol bellach yn defnyddio’r FfSCG i gofrestru â ni.

Nawr, gall gweithwyr gofal cymdeithasol gofrestru os oes ganddynt y cymhwyster gofynnol neu os ydy eu cyflogwr wedi asesu eu bod yn gymwys i gofrestru. Mae asesiad cyflogwr yn caniatáu i gyflogwyr gymeradwyo cais eu gweithwyr i gofrestru ar ôl eu hasesu yn erbyn rhestr o gymwyseddau.

Rydyn ni wrthi’n datblygu adnodd digidol newydd i gefnogi’r llwybr asesiad gan gyflogwr. Gobeithio bydd hwn ar gael yn hwyrach yn y flwyddyn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar induction@socialcare.wales

Cael mynediad at gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a chymwysterau chwarae, dysgu a datblygu gofal plant oherwydd Covid-19 – Hydref 2022

Mae effaith Covid-19 yn golygu fod rhai dysgwyr yn cymryd hirach i gwblhau eu fframweithiau cymwysterau a phrentisiaeth. Mae ôl-groniad o ddysgwyr yn gweithio tuag at eu cymwysterau a'u fframweithiau ac mae rhai cyflogwyr wedi cael problemau’n cael mynediad at gymwysterau newydd a lleoedd prentisiaeth ar gyfer eu gweithwyr. Ond mae darparwyr dysgu wedi ymrwymo i gynnig eu cefnogaeth:

  • bu cynnydd yn nifer yr aseswyr sy'n cael mynediad at lleoliadau i arsylwi dysgwyr a chasglu tystiolaeth, ac mae cyflogwyr wedi cefnogi dysgwyr i gwblhau'r tasgau asesu perthnasol
  • mae nifer y rhai sy’n cwblhau’r fframwaith prentisiaethau wedi codi ers mis Medi 2022 a bydd hyn yn rhyddhau amser darparwr dysgu i gefnogi dysgwyr newydd.
  • dylai’r mynediad i leoedd cymhwyster a phrentisiaeth gynyddu yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

Gallwch holi eich darparwr dysgu arferol am gyngor am leoedd neu gallwch gysylltu ag un o brif ddeiliaid contract prentisiaethau Llywodraeth Cymru am wybodaeth. Yn ogystal, mae cyfleuster chwilio ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru lle gallwch chwilio am ddarparwyr dysgu yn eich ardal.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig

Cyhoeddwyd gyntaf: 30 Tachwedd 2020
Diweddariad olaf: 12 Ebrill 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (37.3 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch