Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Ein gweledigaeth yw i bawb sydd angen cymorth i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw

Ein nod yw cyflawni hyn drwy weithio gyda phobl sy'n defnyddio gofal a chymorth ac ystod eang o sefydliadau.

Byddwn yn:

  • gweithio gyda chi i ddod o hyd i'r ffordd orau ymlaen
  • cymhwyso safonau i ddiogelu'r cyhoedd
  • gefnogi'r gweithlu i fod y gorau y gallant fod
  • gwneud gofal a chefnogi gwell
  • cael gwybod beth sy'n gweithio orau ac yn ei rannu
  • rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Ein aelodau Bwrdd

Mick Giannasi
Darllen mwy
Abigail Harris
Darllen mwy
Carl Cooper
Darllen mwy
Damian Bridgeman
Darllen mwy
Donna Hutton
Darllen mwy
Emma Britton
Darllen mwy
Grace Quantock
Darllen mwy
Joanne Kember
Darllen mwy
Jane Moore
Darllen mwy
Kate Hawkins
Darllen mwy
Peter Max
Darllen mwy
Rhian Watcyn Jones
Darllen mwy
Simon Burch
Darllen mwy

Ein tîm rheoli

Sue Evans
Prif Weithredwr
Darllen mwy
Joanne Oak
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol
Darllen mwy
David Pritchard
Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Darllen mwy
Sarah McCarty
Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu
Darllen mwy

Swyddi gwag

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd