Jump to content
Gwella gofal a chymorth
 • Arweinyddiaeth dosturiol

  Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau am sut i arwain â thosturi mewn gofal cymdeithasol.

  • Gwella gofal a chymorth
 • Cefnogi eich iechyd a llesiant

  Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau a all helpu i gefnogi iechyd a llesiant gweithwyr gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant.

  • Gwella gofal a chymorth
 • Canlyniadau personol

  Mae cefnogi'r newid i ymarfer mewn dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn un o'n meysydd blaenoriaeth i wella gwasanaethau. Mae'r dull yn rhoi pobl wrth wraidd eu gofal a chymorth. Dysgwch fwy am sut mae ymarfer yn newid a'n hadnoddau ni i'w gefnogi .

  • Gwella gofal a chymorth
 • Gwella llesiant gan ddefnyddio dyfeisgarwch cymunedol

  Esbonio beth yw dyfeisgarwch cymunedol, a sut i'w ddefnyddio i wella llesiant cymunedau ac unigolion.

  • Gwella gofal a chymorth
 • Pobl â dementia

  Mwy o wybodaeth am y rôl yr ydym yn ei chwarae wrth gefnogi'r gofal a chymorth i bobl â dementia.

  • Gwella gofal a chymorth
 • Gofal a chymorth yn y cartref

  Dysgwch fwy am ein gwaith i gefnogi gofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru.

  • Gwella gofal a chymorth
 • Plant sy'n derbyn gofal

  Dysgwch fwy am ein gwaith ni i helpu gwella bywydau plant sy'n derbyn gofal neu sy' wedi profi gofal

  • Gwella gofal a chymorth