Jump to content
Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Fideos canllaw cofrestru

  Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Diogelu

  Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Canlyniadau personol

  Mae cefnogi'r newid i ymarfer mewn dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn un o'n meysydd blaenoriaeth i wella gwasanaethau. Mae'r dull yn rhoi pobl wrth wraidd eu gofal a chymorth. Dysgwch fwy am sut mae ymarfer yn newid a'n hadnoddau ni i'w gefnogi .

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Ariannu gradd gwaith cymdeithasol

  Gwybodaeth am y bwrsariaethau rydyn ni'n eu cynnig a chymorth ariannol arall sydd ar gael.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

  NOS yw safonau perfformiad y mae disgwyl i bobl yn y DU eu cyflawni yn eu gwaith, chwiliwch y safonau NOS sydd eu hangen ar gyfer rôl swydd.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

  Yr hyn rydych angen deall am y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) a beth maen nhw'n ei olygu i chi.

  • Myfyrwyr gwaith cymdeithasol