Jump to content
Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Canllawiau i reolwyr a chyflogwyr

  Helpu rheolwyr a chyflogwyr i gefnogi eu gweithwyr i gwblhau'r AWIF.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Canllawiau i weithwyr

  Cymorth a chefnogaeth i weithwyr gwblhau'r AWIF.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Logiau cynnydd

  Y logiau cynnydd sydd eu hangen i gefnogi cwblhau'r AWIF.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Llyfrau gwaith

  Y llyfrau gwaith sydd eu hangen i gefnogi cwblhau'r AWIF.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Llyfr gwaith atebion enghreifftiol

  Bydd y canllaw hwn yn eich helpu chi i gefnogi gweithwyr i gwblhau llyfrau gwaith y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant (FfSCG)F).

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Amrywiaeth o dystiolaeth ar gyfer Fframwaith sefydlu Cymru gyfan (FfSCG)o ran y blynyddoedd cynnar a gofal plant

  Bydd y canllaw hwn yn helpu rheolwyr ac arweinwyr sy'n cefnogi staff drwy'r broses FfSCG.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Geirfa

  Geirfa termau i gefnogi cwblhau'r AWIF.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant