Jump to content
Logiau cynnydd

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Mae logiau cynnydd yn cofnodi cwblhau deilliannau dysgu ar gyfer pob adran sy’n cynnwys y deilliannau gwybodaeth graidd a deilliannau ymarfer ar gyfer y fframwaith sefydlu ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Diweddarwyd y rhain Fis Medi 2020.

Dylech gwblhau'r logiau cynnydd ar gyfer pob adran gyda'r gweithiwr, gan sicrhau bod tystiolaeth i gefnogi gwybodaeth, dealltwriaeth neu ganlyniadau ymarferol y gweithiwr. Mae yna hefyd enghraifft o sut mae log cynnydd wedi'i gwblhau yn edrych.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cyhoeddwyd gyntaf: 29 Ionawr 2021
Diweddariad olaf: 17 Chwefror 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (33.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch