Jump to content
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
Rydym am i bob gweithiwr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol. Nid yn unig ar ddechrau eich gyrfa ond drwy gydol eich bywyd gwaith. Mae datblygiad proffesiynol yn gwneud y mwyaf o'r wybodaeth a'r sgiliau yr ydych wedi'i eu casglu dros gyfnod o amser.

I gefnogi rheolwyr a gweithwyr gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant, rydym wedi datblygu Pecyn Cymorth Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Mae'r pecyn cymorth hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hunanddatblygiad neu er mwyn hyfforddi eraill.

Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Ionawr 2017
Diweddariad olaf: 28 Ebrill 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (29.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch