Jump to content
Dod o hyd i gymhwyster

Porwch yn ôl meusydd gwasanaeth ar y Fframwaith Cymwysterau i ddod o hyd i'r cymwysterau gofynnol neu argymelledig ar gyfer gwahanol rolau swydd ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru.

Am wybodaeth am gynnwys ac asesiad cymwysterau, a'r teclyn i 'ddod o hyd i ganolfan', gweler Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

Am wybodaeth pellach ar sut i ddefnyddio'r fframwaith, gweler gwybodaeth ac arweiniad.

Enghraifft chwilio "Gweithiwr cartref gofal i oedolion"

Gweld pob rôl