Jump to content
Gwasanaethau mabwysiadu

Mae'r rheoliadau gwasanaeth yn disgrifio gwasanaeth mabwysiadu fel gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yng Nghymru gan:

  • gymdeithas fabwysiadu (yn unol ag ystyr hynny yn Neddf Mabwysiadu a Phlant 2002), sy’n fudiad gwirfoddol (yn unol ag ystyr hynny yn y Ddeddf honno)

neu

  • asiantaeth cymorth mabwysiadu (yn unol ag ystyr hynny yn y Ddeddf).

Mae plentyn yn cael ei fabwysiadu pan fydd yn dod yn aelod llawn a pharhaol o’i deulu newydd.

Rôl swyddi