Jump to content
Canllaw lleoliad gwaith

Mae profiad o waith ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith chwarae, blynyddoedd cynnar a gwasanaethau gofal plant yn hanfodol i bontio'r bwlch rhwng addysg neu hyfforddiant a byd gwaith. Ar ei orau, gall agor llygaid pobl i swyddi nad oeddent erioed wedi meddwl amdanynt, llywio penderfyniadau gyrfa a darparu profiad gwerthfawr ar gyfer ceisiadau am swydd a mynediad i addysg uwch. Dyma ganllaw i gyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr ar leoliadau gwaith.

 • Cyflogwyr

  Canllawiau a chefnogaeth i'r rhai a allai gynnig cyfleoedd lleoliad gwaith, gan gynnwys gwarchodwyr plant.

  • Canllaw lleoliad gwaith
 • Darparwyr dysgu

  Canllawiau a chefnogaeth i asiantaethau sy'n ceisio gosod dysgwr mewn gwaith.

  • Canllaw lleoliad gwaith
 • Dysgwyr

  Canllawiau a chefnogaeth i unigolion sy'n ymgymryd â chyfle lleoliad gwaith.

  • Canllaw lleoliad gwaith
 • Adnoddau

  Adnodd digidol wedi ei animeiddio, templedi ar gyfer rhestrau gwirio, cytundebau lleoli gwaith a cofnodau myfyriol i gefnogi lleoliadau gwaith.

  • Canllaw lleoliad gwaith