Jump to content
Cofrestru
 • Pwy sydd angen cofrestru a pham?

  Gwybodaeth am gofrestru, pam rydyn ni'n cofrestru, pwy all gofrestru a buddion bod yn berson cofrestredig.

  • Cofrestru
 • Cofrestru gweithiwr cartrefi gofal i oedolion

  Gwybodaeth am gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion, sy'n cynnwys sut i gofrestru, arweiniad i gyflogwyr a beth sy'n digwydd ar ôl i weithwyr gofrestru.

  • Cofrestru
 • Fideos canllaw cofrestru

  Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

  • Cofrestru
 • Chwilio'r Gofrestr

  Gwiriwch y Gofrestr ar-lein i weld pwy sydd wedi cofrestru gyda ni.

  • Cofrestru
 • Sut i wneud cais

  Gwybodaeth a chyngor am geisiadau i gofrestru gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i ddychwelyd i'r Gofrestr a gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso tu allan i'r DU.

  • Cofrestru
 • Cymwysterau a ffyrdd eraill o gofrestru

  Gwybodaeth am y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gofrestru a beth sy’n rhaid i chi ei wneud i gofrestru os nad oes gennych y cymhwyster sydd ei angen.

  • Cofrestru
 • Asesiad gan gyflogwr

  Rydym yn sefydlu llwybr cofrestru a fydd yn caniatáu i gyflogwyr gymeradwyo cais eu gweithwyr.

  • Cofrestru
 • Ffioedd

  Gwybodaeth am ffioedd cofrestru. Manylion am sut i dalu a faint fydd ffioedd yn codi nesaf a phryd y bydd hynny’n digwydd.

  • Cofrestru
 • Adnewyddu

  ​Gwybodaeth am sut i adnewyddu’ch cofrestriad a’r gofynion datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL) y mae’n rhaid i chi eu bodloni.

  • Cofrestru
 • Gadael y Gofrestr

  Gwybodaeth am wneud cais i ddileu eich enw oddi ar y Gofrestr, pan mae cofrestru'n dod i ben ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n dymuno tynnu'n ôl o'u cwrs.

  • Cofrestru
 • Cyfrifoldebau cyflogwyr a SAUau

  Gwybodaeth ar gyfrifoldebau gyflogwyr a SAUau, gan gynnwys dod yn llofnodwyr cydnabyddedig a sut i gwirio a chymeradwyo.

  • Cofrestru
 • Eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig

  Gwybodaeth am datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL) a chadw'ch manylion yn gyfredol.

  • Cofrestru
 • Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

  Y gofynion datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), a sut mae'n gweithio.

  • Cofrestru
 • Cymeradwyo cais

  Sut i gymeradwyo cais a sut i gael rhywun i gymeradwyo eich cais.

  • Cofrestru
 • Y dogfennau y mae eu hangen arnom a sut i’w hanfon

  Rydym ni angen i chi anfon copïau o ddogfennau atom i brofi pwy ydych chi, eich cymwysterau ac i wneud yn siŵr eich bod yn addas i ymarfer.

  • Cofrestru
 • Dychwelyd i ymarfer gwaith cymdeithasol

  Beth sydd angen ei gwneud os ydych chi'n dychwelyd i ymarfer gwaith cymdeithasol

  • Cofrestru
 • Cofrestru os cymhwysoch chi’r tu allan i’r Deyrnas Unedig

  Mae’r dudalen hon i weithwyr cymdeithasol a gymhwysodd y tu allan i’r DU, sydd am gofrestru i weithio yng Nghymru.

  • Cofrestru