Gwahardd gweithiwr cymdeithasol am edrych yn amhriodol ar gofnodion cyfrinachol

​Mae Nikita Hale, gweithiwr cymdeithasol o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi’i gwahardd am flwyddyn ar ôl i wrandawiad gan Ofal Cymdeithasol Cymru benderfynu bod camymddwyn difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau

Ymgynghoriadau sydd i ddod

Gweld holl ymgynghoriadau
Oes ymgynghoriadau ar y gweill