Rheolwr cartref gofal i oedolion yn cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr oherwydd anghysondebau ariannol

​Mae Marian Wyn Hughes, rheolwr cartref gofal i oedolion, wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu oherwydd camymddwyn difrifol a pherfformiad diffygiol

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau