Rheolwr cartref gofal i oedolion i gael ei dynnu oddi ar y Gofrestr am euogfarn am ddwyn a thwyll

​Bydd rheolwr cartref gofal i oedolion o Sir y Fflint yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i banel addasrwydd i ymarfer ddyfarnu bod ei euogfarn droseddol am dwyll a lladrata wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau

Ymgynghoriadau sydd i ddod

Gweld holl ymgynghoriadau
Oes ymgynghoriadau ar y gweill