Jump to content
Newyddion, digwyddiadau ac ymgynghoriadau

Gweithdai llesiant am ddim i reolwyr tîm

Y gwanwyn hwn rydyn ni’n cynnal gweithdai ar-lein am ddim er mwyn helpu rheolwyr i gefnogi timau i fod yn fwy gwydn a hapusach ac iachach yn y gwaith.

15 Chwefror 2024 | Gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Newyddion diweddaraf

Gweld holl newyddion
 • Sue Evans

  Pam mae cael tystiolaeth a data mor bwysig i ofal cymdeithasol yng Nghymru

  Yn ei cholofn ddiweddaraf ar gyfer y Western Mail, mae ein Prif Weithredwr Sue Evans yn trafod sut y gall data a thystiolaeth roi deallusrwydd cyfoethog i ni y gellir ei ddefnyddio i helpu llywio a gwella gofal a chymorth i bobl Cymru – nawr ac yn y dyfodol.

  12 Chwefror 2024 | Gan Sue Evans, ein Prif Weithredwr
 • Dysgwch am y Gymraeg gyda'n modiwl e-ddysgu newydd

  Our e-learning module helps you learn more about the Welsh language and working bilingually.

  8 Chwefror 2024 | Gan Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Rydyn ni’n chwilio am Brif Weithredwr newydd!

  Ydych chi’n chwilio am her newydd? Mae gennym ni gyfle cyffrous i Brif Weithredwr newydd ymuno â’n tîm medrus a chefnogol, ac rydyn ni’n chwilio am berson eithriadol i’n harwain ni drwy’r cam nesaf ar ein taith.

  8 Chwefror 2024 | Gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau

Ymgynghoriadau presennol

Gweld holl ymgynghoriadau

Dim ymgynghoriadau presennol…