Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi'i dynnu oddi ar y Gofrestr yn sgil ymddygiad amhriodol ac anonest

​Mae Andrew Cheers, gweithiwr gofal preswyl i blant o Sir y Fflint, wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei gamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau