Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Tynnu gweithiwr gofal preswyl i blant oddi ar y Gofrestr am fethu cadw at ffiniau proffesiynol

​Mae Aaron Owen, gweithiwr gofal preswyl i blant o Wynedd, wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei gamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau