Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Tynnu gweithiwr cymdeithasol oddi ar y Gofrestr am fethu â diogelu plentyn

​Mae Rebecca Munts, gweithiwr cymdeithasol o Abertawe, wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad canfod bod ei chamymddygiad difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau