Gweithiwr cymdeithasol wedi’i dynnu oddi ar y Gofrestr am fethiannau difrifol niferus

Mae gweithiwr cymdeithasol o Wrecsam wedi’i dynnu oddi ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad farnu bod ei gamymddygiad a’i ddiffyg cymhwysedd wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau