Tynnu gweithiwr cymdeithasol o’r Gofrestr oherwydd rhagfarn

​Bydd Charles Faber, gweithiwr cymdeithasol wedi ymddeol, yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad dod i’r casgliad fod camymddwyn difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Digwyddiadau i ddod

Gweld holl ddigwyddiadau