Jump to content
Gwybodaeth i'r cyhoedd
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Gwybodaeth i'r cyhoedd
 • Atal a rheoli heintiau

  Mewn partneriaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru, rydym wedi datblygu Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

  • Gwybodaeth i'r cyhoedd
 • Cartrefi gofal

  Gwefan i'ch helpu i ddod o hyd i gartref gofal i oedolion yng Nghymru

  • Gwybodaeth i'r cyhoedd