Rydym am arwain a chefnogi gwelliant yng Nghymru trwy greu amgylchedd o gydweithio a datblygu perthnasau newydd ar draws gwasanaeth cyhoeddus Cymru.

Ein nod yw magu hyder yn y gweithlu ac arwain a chefnogi gwelliannau ym maes gofal cymdeithasol.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru:

  • yn pennu safonau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol, gan eu gwneud yn atebol am eu gwaith
  • yn datblygu'r gweithlu fel bod ganddynt yr wybodaeth a'r sgiliau i ddiogelu, grymuso a chefnogi pobl sydd angen help arnynt
  • yn gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ym meysydd sydd wedi'u cytuno'n flaenoriaeth genedlaethol
  • yn gosod blaenoriaethau ymchwil i gasglu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda
  • yn rhannu arfer da gyda'r gweithlu er mwyn iddyn nhw roi'r ymateb gorau
  • yn darparu gwybodaeth am ofal a chymorth ar gyfer y cyhoedd, y gweithlu a sefydliadau eraill.

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Dyma ein hadroddiad effaith gyntaf fel Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r adroddiad yn edrych ar rai o’n prif feysydd gwaith yn 2017-18. Mae’n dangos sut yr ydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau i gefnogi’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. 

Fe welwch ddolenni yn yr adroddiad a fydd yn mynd â chi i adroddiadau manylach ar y gwaith.