Jump to content
Gwrandawiadau
 • Sut mae gwrandawiadau'n gweithio

  Gwybodaeth am y gwahanol fathau o wrandawiadau, yr hyn sy'n digwydd yn y gwrandawiadau hynny a sut i apelio yn erbyn penderfyniad a wneir mewn gwrandawiad.

  • Gwrandawiadau
 • Gwrandawiadau sydd i ddod

  Manylion gan gynnwys dyddiad, amser a lleoliad yr holl wrandawiadau cyhoeddus sydd i ddod.

  • Gwrandawiadau
 • Canlyniadau gwrandawiadau

  Chwiliwch am wybodaeth am ein gwrandawiadau blaenorol, eu canlyniadau a rhesymau'r panel.

  • Gwrandawiadau
 • Gorchmynion dros dro

  Gwybodaeth am orchmynion atal dros dro interim ac amodau dros dro.

  • Gwrandawiadau