Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau
Share

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  W/5025325
  Dyddiad gwrandawiad
  28/09/2022
 • Rhif cofrestru
  W/2041281
  Dyddiad gwrandawiad
  22/09/2022
  Rôl
  Gweithiwr cymdeithasol
  Canlyniad
  Gorchymyn atal I barhau, tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 20/10/2022
 • Rhif cofrestru
  W/5033725
  Dyddiad gwrandawiad
  07/09/2022
  Canlyniad
  Ni ddarganfuwyd unrhyw nam cyfredol, rhybudd 3 flynedd gan y panel
 • Rhif cofrestru
  W/5006429
  Dyddiad gwrandawiad
  06/09/2022
  Canlyniad
  Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 16/09/2022 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 14/10/2022
 • Rhif cofrestru
  W/5007835
  Dyddiad gwrandawiad
  23/08/2022
  Rôl
  Gwethwir cymdeithasol
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu