Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau

Pob canlyniad gwrandawiad

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

 • Rhif cofrestru
  W/5049260
  Dyddiad gwrandawiad
  15/04/2024
  Rôl
  Gweithiwr cymdeithasol
  Canlyniad
  Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 19/04/2024 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 17/05/2024
 • Rhif cofrestru
  W/5058192
  Dyddiad gwrandawiad
  21/03/2024
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5046191
  Dyddiad gwrandawiad
  18/03/2024
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5049402
  Dyddiad gwrandawiad
  11/03/2024
  Rôl
  Gweithiwr gofal preswyl i blant
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5040541
  Dyddiad gwrandawiad
  20/02/2024
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu