Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  Applicant/Ymgeisydd
  Dyddiad gwrandawiad
  23/03/2023
  Rôl
  Gwneud cais i gofrestru fel gweithiwr cartref gofal i oedolion
  Canlyniad
  Caniatau'r cais i gofrestru
 • Rhif cofrestru
  W/5022127
  Dyddiad gwrandawiad
  22/03/2023
  Rôl
  Gweithwyr Gofal Cartref
  Canlyniad
  Diddymu trwy Gytundeb
 • Rhif cofrestru
  W/5035683
  Dyddiad gwrandawiad
  20/03/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn brys i atal cofrestriad o 21/03/2023 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 18/04/2023
 • Rhif cofrestru
  W/5024489
  Dyddiad gwrandawiad
  15/03/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu i ddod i rym ar 19/04/2023
 • Rhif cofrestru
  W/5003381
  Dyddiad gwrandawiad
  15/03/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal preswyl i blant
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu i ddod i rym ar 16/04/2023