Jump to content
Camau cyntaf mewn rheoli - adnodd ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol newydd

Mae camau cyntaf mewn rheoli yn adnodd defnyddiol ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol newydd sy'n dechrau eu gyrfa arwain a rheoli yn y sector gofal cymdeithasol.

Mae ffocws yr adnodd hwn yn ymwneud ag arwain a rheoli gwasanaeth gofal cymdeithasol a chefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol newydd i:

  • setlo i'w rôl reoli newydd
  • meddyliwch am eu cyfrifoldebau fel arweinydd a rheolwr gwasanaeth gofal cymdeithasol
  • deall eu rôl a'u cyfrifoldebau wrth arwain a rheoli tîm
  • gwybod pa gefnogaeth y gallant ei disgwyl gan eu cyflogwr
  • gwybod sut y gallant gryfhau a datblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth yn unol â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y Cod Ymarfer Proffesiynol, a'u hanghenion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Mae'r adnodd hefyd yn cynnwys ystod eang o linciau defnyddiol ag adnoddau arweinyddiaeth a rheolaeth a all helpu i gefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol newydd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Ionawr 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (29.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch