Jump to content
Gwasanaethau maethu

Mae gofal maeth yn ffordd o gynnig amgylchedd teulu diogel i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u rhieni eu hunain. Mae gofal maeth yn aml yn cael ei ddefnyddio i gynnig gofal dros dro tra bod rhieni’n cael cymorth i ddatrys problemau neu i helpu plant neu bobl ifanc drwy gyfnod anodd yn eu bywydau.

Rôl swyddi