Jump to content
Cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Datblygu a chomisiynu gwasanaethau gofal cymdeithasol i helpu unigolion a chymunedau i sicrhau’r canlyniadau llesiant sydd eu hangen arnynt, a hynny mewn modd sy'n rhoi gwerth am arian.

Rôl swyddi