Jump to content
Rheolwr cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau cyfredol wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Byddai disgwyl i reolwyr comisiynu gofal cymdeithasol fod â dealltwriaeth ragorol o fodelau gwasanaethau cyfredol a modelau sy’n datblygu, a'r cyswllt rhwng strategaeth ac ymarfer gweithredol.

Cymwysterau blaenorol