Jump to content
Swyddog gweithredol ar gyfer cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau cyfredol wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Mae disgwyl i swyddogion cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol fod â gwybodaeth ymarferol ragorol am y cylch comisiynu strategol, a dealltwriaeth o ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Gofynion sefydlu