Jump to content
Rheolaeth ganolog

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Mae hyn yn golygu datblygu a chytuno ar strategaethau gyda phartneriaid a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn diwallu anghenion gofal a chymorth unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae hefyd yn golygu cefnogi'r gwaith o weithredu strategaethau, darparu’r gwasanaeth a/neu ddatblygu'r gwasanaeth.

Rôl swyddi