Jump to content
Pennaeth gwasanaeth / Cyfarwyddwr cynorthwyol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu