Jump to content
Rheolwr gwasanaeth / prif swyddog

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Argymhellir ar gyfer ymarfer:

  1. Tystysgrif Ôl-radd mewn Arweinyddiaeth Strategol a Gweithredol ym maes Gofal Cymdeithasol (adnabyddir hefyd fel Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol (MMDP))

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu