Jump to content
Cyfarwyddwr

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau gofal cymdeithasol penodol wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Mae disgwyl i gyfarwyddwyr fod â chryn ddealltwriaeth o ofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol statudol a’u perthynas â'r sefydliad ehangach (os yw’n berthnasol). Disgwylir iddynt reoli a darparu ar draws y sefydliad yn ogystal â rheoli newid, bod yn gyfrifol am eu gweithlu ac ymateb i bolisi, deddfwriaeth a sbardunau gwleidyddol. Mae arwain yn rhan allweddol o’r rôl hon.

Bydd profiadau penodol yn cael eu pennu gan bob sefydliad unigol yn ôl yr angen.

Gofynion sefydlu