Jump to content
Cynghorydd / trefnydd / ymchwilydd

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

  2. Diploma lefel 5 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer y Gwasanaethau Gofal

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu