Jump to content
Rheolwr arall

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gweler y corff pennu safonau priodol:

  • Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) – mae'r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi yn datblygu adnoddau a rhaglenni dysgu ar gyfer y rheini sy’n rheoli prynu a chyflenwi fel rhan o’u gwaith.
  • Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) – CIPD yw corff datblygu proffesiynol ac AD mwyaf Ewrop.
  • Skills CFA (y Cyngor Gweinyddu gynt) – mae Skills CFA yn darparu ac yn hyrwyddo gwybodaeth a sgiliau busnes. Ei nod yw sicrhau bod gweithwyr o bob math o sefydliadau yn meddu ar y sgiliau sy'n ofynnol i ragori a datblygu gydol eu gyrfa.
  • e-skills – e-skills yw'r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Busnes. Mae’n gweithio ar ran cyflogwyr i ddatblygu'r feddalwedd, y gwasanaethau rhyngrwyd, y gemau cyfrifiadurol, y gwasanaethau TG a'r arbenigedd newid busnes sy’n angenrheidiol i ffynnu yn economi ddigidol fyd-eang y byd sydd ohoni.

Gofynion sefydlu