Jump to content
Cynorthwywyr personol ym maes gofal cymdeithasol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Mae cynorthwywyr personol yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan unigolion i'w cynorthwyo gyda gofal a chymorth. Mae cynorthwywyr personol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn er mwyn rhoi gwybodaeth am gymwysterau priodol sy'n cael eu hargymell.

Rôl swyddi