Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Arolygwyr ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant

Mae arolygwyr yn cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau i sicrhau llesiant pobl Cymru.

Rôl swyddi