Jump to content
Arolygydd gwasanaethau rheoleiddiedig

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau cyfredol eraill wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Dylid cysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer unrhyw ofynion eraill.

Cymwysterau blaenorol