Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Datblygu a hyfforddi’r gweithlu

Mae hyn yn golygu ymdrin â’r gwaith o gynllunio, datblygu, comisiynu a darparu cyfleoedd dysgu a datblygu. Mae'n gallu cynnwys asesu a darparu cymwysterau ar gyfer y gweithlu, yn y sefydliad ei hun ac mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill.

Rôl swyddi