Jump to content
Swyddog datblygu'r gweithlu / Swyddog hyfforddi’r gweithlu

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

Cymhwyster gofal cymdeithasol sy’n ymddangos yn y Fframwaith Cymwysterau hwn sy'n briodol ar gyfer y lefel a'r swyddogaeth.

ac/neu

Cymhwyster dysgu a datblygu sy’n cydymffurfio â’r Canllawiau Arfer Gorau ar gyfer Dysgu ac Asesu ym maes Gofal Cymdeithasol, Gofalu am Blant a Phobl Ifanc a’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu