Jump to content
Gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn disgrifio gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd fel darparu llety i blant a’u rhieni (neu unrhyw berson sy’n gofalu am y plentyn) mewn man yng Nghymru:

  • lle mae gallu'r rhieni i ymateb i anghenion y plentyn ac i ddiogelu llesiant y plentyn yn cael ei fonitro neu ei asesu, a
  • lle mae'r rhieni yn cael y gofal a'r cymorth sy'n cael ei ystyried yn angenrheidiol.

Rôl swyddi