Jump to content
Gwasanaethau gwaith cymdeithasol

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chymorth er mwyn gwella canlyniadau llesiant personol unigolion, yn blant ac oedolion. Mae hyn yn gallu digwydd mewn nifer o leoliadau ond, fel arfer, maent o dan gyfarwyddyd yr awdurdod lleol. Bydd y gwasanaethau hyn yn cynnwys swyddogaethau a lleoliadau arbenigol neu amlasiantaeth, er enghraifft, Timau Dyletswydd Argyfwng, y Ganolfan Ddiogelu Amlasiantaeth, y Tîm o Amgylch y Teulu a lleoliadau iechyd integredig.

Rôl swyddi